Rannsóknarstofa

Colas rekur tvær rannsóknarstofur í Hafnarfirði. Önnur er staðsett á Gullhellu þar sem gerðar eru rannsóknir á malbiki, steinefnum og borkjörnum. Hin rannsóknarstofan er í bikstöð fyrirtækisins að Óseyrarbraut og þar eru gerðar rannsóknir á biki og bikbindiefnum. Báðar rannsóknarstofurnar eru vel búnar tækjum og búnaði til að sinna helstu rannsóknum vegna malbiks og bindiefnaframleiðslu.

Á rannsóknarstofum fyrirtækisins starfar hæft og sérþjálfað starfsfólk sem er ávallt tilbúið til að leiðbeina og veita ráðgjöf um nánast allt sem við kemur rannsóknum á malbiki og bikbindiefnum og veitir allar mögulegar upplýsingar um þjónustu sem er í boði.

Starfsemi rannsóknarstofa má skipta í þrennt:

1. Ytri kröfur: Rannsóknir sem gerðar eru kröfur um í samningum við viðskiptavini ásamt kröfum FPC kerfa vegna CE-merkingar vöru.

2. Innri kröfur: Rannsóknir sem gerðar eru vegna innra eftirlits.

3. Önnur starfsemi

Malbiks- og steinefnarannsóknir

Malbiksrannsóknir sem fela í sér m.a.:
 • Mælingar á bikinnihaldi
 • Kornakúrfur
 • Mælingar á fínefnainnihaldi
 • Rúmþyngdarmælingar
Rannsóknir á Marshalleiginleikum, meða annars:
 • Holrýmd
 • Bikfyllt holrýmd
 • Holrýmd í steinefnum
 • Sig
 • Festa
 • Stífni malbiks

Nýtt malbik

 • Marshallhönnun

Steinefnarannsóknir sem fela í sér m.a.

 • Mælingar á rakastigi
 • Kornakúrfur
 • Mælingar á fínefnainnihaldi
 • Mælingar á snefilefnainnihaldi

Borkjarnarannsóknir sem fela í sér m.a.:

 • Holrýmdarmælingar
 • Þykktarmælingar

Rannsóknir á endurunnu malbik sem fela í sér m.a.:

 • Rakastigsmælingar
 • Kornakúrfur
 • Fínefnainnihald
 • Bikinnihald

Rannsóknir á bikbindiefnum

RANNSÓKNARSTOFA BIKBINDIEFNI, ÓSEYRARBRAUT Í HAFNARFIRÐI

Mælingar á biki.

 • Stungudýpt
 • Mýkingarmark

Mælingar á eiginleikum bikþeytu

 • Bindiefnisinnihald
 • Vatnsinnihald
 • Sigtaleif
 • Brothraði
 • Seigja